Лекари по азбучен ред

Лeкарски кабинети

 
 д-р Харизанов, Павел Николов  
Микробиология
 д-р Попов, Матей Иванов  
Акушер-гинеколог
 д-р Парушев, Паруш Димитров  
Хирургия
 д-р Колибаров, Николай Михайлов  
Акушер-гинеколог
 д-р Стаматова, Петрана Стоянова  
Микробиология
 д-р Желязков, Петко Желязков  
Вътрешни болести
 д-р Габровска– Минкова, Анелия Пенчева  
няма
 д-р Павлова, Яна Павлова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Георгиева, Златина Николаева  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Колибарова, Галина Драганова  
няма
 д-р Ганчева, Радостина Петкова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Илиев, Петко Богомилов  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Тумбев, Николай Георгиев  
Неврология
 д-р Делчева, Милена Петрова  
Дерматология
 д-р Парасков, Параско Георгиев  
няма
 д-р Янков, Косьо Николов  
няма
 д-р Милева, Галина Стефанова  
няма
 д-р Тръпчев, Борислав Тодоров  
Хирургия
 д-р Обрейков, Мирослав Обрийков  
Хирургия
 д-р Киселков, Николай Веселинов  
Хирургия
 д-р Димитрова, Таня Илиева  
Педиатрия
 д-р Сиромахова, Весела Кирилова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Шпилевая, Светлана Владимировна  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Янкова, Петя Янкова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Иванов, Методи Петков  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Нохчев, Захарий Атанасов  
Анестезиология и реанимация
 д-р Щрибец, Константин Николаев  
Хирургия
 д-р Джендов, Иван Георгиев  
Неврология
 д-р Стайков, Йордан Иванов  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Вълчева-Недева, Детелина Георгиева  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Тодорова, Денка Тодорова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Дюлгерова, Албена Димитрова  
няма
 д-р Христова, Румяна Николова  
Спешна медицина
 д-р Панайотов, Живомир Кирилов  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Минева, Милена Илкова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Тупузян, Нигохос Бердж  
Спешна медицина
 д-р Макелов, Александър Александров  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Стоименова, Оксана Николаевна  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Митева, Кристина Стефанова  
Спешна медицина
 д-р Инджова, Ана Енчева  
Спешна медицина
 д-р Проданов, Димитър Жеков  
Неврология
 д-р Райкова, Марта Веселинова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Бояджиева, Елеонора Милушева  
Спешна медицина
 д-р Ватева, Даниела Христова  
Спешна медицина
 д-р Райкова, Марта Веселинова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Бояджиева, Елеонора Милушева  
Спешна медицина
 д-р Ватева, Даниела Христова  
Спешна медицина
 д-р Паунова, Борислава Борисова  
Вътрешни болести
 д-р Баклаваджан, Гегам Григориевич  
Хирургия
 д-р Иванова, Елка Георгиева  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Вълкова, Лиляна Маринова  
Пневмология
 д-р Партенов, Костадин Илиев  
Хирургия
 д-р Пенков, Димчо Данаилов  
Рентгенология
 д-р Чернев, Илия Николов  
Кожни и венерически болести
 д-р Грънчаров, Румен Нестеров  
Рентгенология
 д-р Славов, Георги Росенов  
Микробиология
 д-р Ангелов, Георги Янев  
Физикална и рехабилитационна медицина
 д-р Георгиева, Милка Петрова  
Кожни и венерически болести
 д-р Бочукова - Илайел, Аделина Благова  
няма
 д-р Гавазова, Аделина Тодорова  
Акушер-гинеколог
 д-р Дюлгерова, Албена Димитрова  
няма
 д-р Павлова - Добрева, Албена Йорданова  
Психиатрия
 д-р Желязкова, Албена Константинова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Ралчев, Александър Иванов  
Вътрешни болести
 д-р Алексиев, Алекси Велков  
Хирургия
 д-р Де Брито - Гонсалвеш, Амор Жозе  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Инджова, Ана Енчева  
Спешна медицина
 д-р Самарджиева-Тенева, Ана Иванова  
Клинична лаборатория
 д-р Стоянов, Анастас Петров  
Акушер-гинеколог
 д-р Димитрова, Анастасия Николова  
Детски болести
 д-р Маринов, Анатолий Стоянов  
Вътрешни болести
 д-р Колчев, Ангел Стефанов  
Образна диагностика
 д-р Главашки, Ангел Николов  
Патологоанатомия и цитопатология
 д-р Димитрова - Георгиева, Ангелина Василева  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Скръчкова-Алексиева, Ангелина Иванова  
Вътрешни болести
 д-р Димитрова, Ангелина Илиева  
Клинична лаборатория
 д-р Генчева - Инджова, Ангелина Станчева  
Детски болести
 д-р Манолов, Андрей Манолов  
Вътрешни болести
 д-р Стоянов, Андрей Стоянов  
Психиатрия
 д-р Георгиева, Анелия Ангелова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Стоева, Анелия Дянкова  
Психиатрия
 д-р Георгиева, Анелия Еленкова  
Детски болести
 д-р Габровска - Минкова, Анелия Пенчева  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Полихронова - Топалова, Анелия Христова  
няма
 д-р Дончева, Анета Богданова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Христова, Анета Христова  
няма
 д-р Маринова, Анита Петкова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Чайлякова, Анита Юмерова  
Детски болести
 д-р Льолева, Анка Атанасова  
няма
 д-р Гайдова, Анка Ганева  
Клинична лаборатория
 д-р Куртева, Анна Викторовна  
Общопрактикуващ-педиатър
 д-р Динолова - Бакърджиева, Ана Георгиева  
Очни болести
 д-р Спасова, Анна Георгиева  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Михова, Анна Григорова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Петрова, Анна Димитрова  
Очни болести
 д-р Джорова, Анна Николаева  
Дерматология
 д-р Стаматова, Анна Стаматова  
Обща медицина
 д-р Главанова, Антоанета Любенова  
Психиатрия
 д-р Зарева, Антоанета Ристакиева  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Апостолова, Антоанета Станева  
Детски болести
 д-р Грозева, Антоанета Стефанова  
няма
 д-р Николова, Антоанета Тодорова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Григоров, Антон Василев  
Анестезиология и реанимация
 д-р Богданов, Антон Колев  
Акушер-гинеколог
 д-р Баев, Антон Стойнов  
Медицинска радиология
 д-р Маджарова, Антонина Димитрова  
Хирургия
 д-р Душепеев, Антонио Христов  
Акушер-гинеколог
 д-р Танева - Георгиева, Антония Георгиева  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Кацахян, Арман Киркор  
няма
 д-р Топузян, Армина Гюлбесер  
Психиатрия
 д-р Арсов, Асен Асенов  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Кърджиев, Асен Димитров  
Вътрешни болести
 д-р Пенев, Асен Димитров  
няма
 д-р Кавукджиян, Астик Агоп  
Акушер-гинеколог
 д-р Коешинова, Ася Николаева  
Детски болести
 д-р Ферадова, Ася Фердова  
Детски болести
 д-р Баев, Атанас Александров  
няма
 д-р Бошев, Атанас Димов  
Анестезиология и реанимация
 д-р Атанасов, Атанас Иванов  
Вътрешни болести
 д-р Бинев, Бинко Дончев  
Хирургия
 д-р Атанасов, Бисер Атанасов  
няма
 д-р Доманова, Бисерка Кирилова  
Образна диагностика
 д-р Желязкова, Бисерка Стоянова  
Неврология
 д-р Тошкина, Бистра Борисова  
Клинична лаборатория
 д-р Киров, Боби Благоев  
Вътрешни болести
 д-р Панайотов, Богомил Димитров  
Клинична лаборатория
 д-р Боянова, Божана Ботьова  
Детски болести
 д-р Павлев, Божидар Костадинов  
Неврология
 д-р Христов, Божидар Николов  
Образна диагностика
 д-р Панова, Бойка Павлова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Христова, Бойка Христова  
Очни болести
 д-р Миразчийски, Бойко Георгиев  
Хирургия
 д-р Градинаров, Бончо Ангелов  
Обща медицина
 д-р Борисов, Борис Иванов  
Вътрешни болести
 д-р Ангелов, Борис Петров  
Детски болести
 д-р Тръпчев, Борислав Тодоров  
Хирургия
 д-р Паунова, Борислава Борисова  
Вътрешни болести
 д-р Мечева, Боряна Великова  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Будаков, Боян Славчев  
Хирургия
 д-р Цанков, Бранимир Кирилов  
Вътрешни болести
 д-р Продромов, Валентин Андреев  
няма
 д-р Баров, Валентин Георгиев  
Неврология
 д-р Кравченко, Валентин Георгиев  
Анестезиология и реанимация
 д-р Попов, Валентин Колев  
Хирургия
 д-р Стоев, Валентин Стойчев  
Урология
 д-р Николова - Тенева, Валентина Илиева  
Епидемиология
 д-р Ралева, Валентина Пенчева  
Детски болести
 д-р Хрусанова, Валентина Петромилова  
Детски болести
 д-р Дерменджиева, Валерия Николаевна  
няма
 д-р Хърков, Ваню Стефанов  
Физиотерапия
 д-р Георгиева, Ваня Антова  
Вътрешни болести
 д-р Орханкелиева, Ваня Иванова  
Кардиология
 д-р Жечева, Ваня Кирилова  
Вътрешни болести
 д-р Пайташева - Георгиева, Ваня Любенова  
няма
 д-р Христова, Ваня Тодорова  
Физикална и рехабилитационна медицина
 д-р Стоянов, Васил Иванов  
няма
 д-р Петров, Васил Костадинов  
Неврология
 д-р Костадинов, Васил Милтиядов  
Клинична лаборатория
 д-р Съботинов, Васил Николаев  
Рентгенология
 д-р Димитров, Васил Николов  
Ортопедия и травматология
 д-р Гинев, Васил Петров  
няма
 д-р Керанов, Васил Тодоров  
Хирургия
 д-р Зикидис, Василис Паскалис  
Хирургия
 д-р Медаров, Велимир Георгиев  
Вътрешни болести
 д-р Григорова, Величка Стоянова  
Спортна медицина
 д-р Генов, Величко Василев  
Ортопедия и травматология
 д-р Атанасов, Величко Иванов  
Детски болести
 д-р Колев, Величко Петков  
Вътрешни болести
 д-р Каменски, Венелин Пенков  
Акушер-гинеколог
 д-р Филипова, Венета Ангелова  
Детски болести
 д-р Чалъкова, Венета Василева  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Симеонова, Венета Тодорова  
няма
 д-р Градев, Венцислав Димитров  
Обща медицина
 д-р Пецов, Венцислав Кирилов  
няма
 д-р Терлюк, Вера Ивановна  
Детски болести
 д-р Дерменджиева, Вергиния Георгиева  
Детски болести
 д-р Ангелова, Весела Ангелова  
Хигиена на детско-юношеската възраст
 д-р Лазарова - Трандафилова, Весела Василева  
няма
 д-р Нотева, Весела Добрева  
няма
 д-р Сиромахова, Весела Кирилова  
няма
 д-р Атанасова, Весела Христова  
Неврология
 д-р Шакирова, Фатме Ахмедова  
няма
 д-р Вангелов, Веселин Андонов  
няма
 д-р Димитров, Веселин Атанасов  
Акушер-гинеколог
 д-р Велков, Веселин Димов  
Хирургия
 д-р Палазов, Веселин Динчев  
Психиатрия
 д-р Иванов, Веселин Йорданов  
Хирургия
 д-р Русинов, Веселин Костадинов  
Неврология
 д-р Джендов, Веселин Русков  
няма
 д-р Факалиева, Веселина Иванова  
Акушер-гинеколог
 д-р Дончева, Веселина Манолова  
Педиатрия
 д-р Чолакова, Веселина Нейчева  
Вътрешни болести
 д-р Лазарова, Веселина Пенчева  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Атанасова, Вида Георгиева  
Неврология
 д-р Попова, Виделина Василева  
Педиатрия
 д-р Налбантова-Петрова, Виолета Анастасова  
Образна диагностика
 д-р Атанасова, Виолета Петкова  
няма
 д-р Николов, Владимир Викторов  
Урология
 д-р Лесичков, Владимир Владимиров  
Ортопедия и травматология
 д-р Куртев, Владимир Димитров  
Анестезиология и реанимация
 д-р Евстатиев, Владимир Евстатиев  
няма
 д-р Грънчаров, Владимир Янакиев  
Психиатрия
 д-р Иванова, Въла Дикова  
Очни болести
 д-р Ялъмов, Вълко Николов  
няма
 д-р Ташков, Вълчо Божидаров  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Комнев, Въльо Николов  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Бонева - Енчева, Вяра Петрова  
няма
 д-р Симеонова - Вълчкова, Галена Петкова  
Психиатрия
 д-р Стоянов, Галин Стоянов  
няма
 д-р Бъчварова, Галина Василева  
Детски болести
 д-р Цветанова, Галина Димитрова  
няма
 д-р Добрева, Галина Добрева  
Неврология
 д-р Колибарова, Галина Драганова  
Хигиена на детско-юношеската възраст
 д-р Калудова, Галина Иванова  
няма
 д-р Цанкова, Галина Иванова  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Абаджиева, Галина Маринова  
Неврология
 д-р Иванова - Атанасова, Галина Петкова  
Физиотерапия
 д-р Петрова, Галина Петрова  
Акушер-гинеколог
 д-р Милева, Галина Стефанова  
няма
 д-р Кърчева, Галина Труфанова  
Физиотерапия
 д-р Николова, Ганка Кирова  
няма
 д-р Баклаваджян, Гегам Григориевич  
Хирургия
 д-р Георгиева, Генка Христова  
Неврология
 д-р Продромов, Георги Андреев  
Акушер-гинеколог
 д-р Георгиев, Георги Димитров  
няма
 д-р Мигаров, Георги Димитров  
Хирургия
 д-р Томов, Георги Димитров  
няма
 д-р Георгиев, Георги Дойчинов  
Урология
 д-р Матев, Георги Енчев  
Анестезиология и реанимация
 д-р Томов, Георги Желязков  
Вътрешни болести
 д-р Гаврилов, Георги Иванов  
Вътрешни болести
 д-р Паздеров, Георги Иванов  
няма
 д-р Георгиев, Георги Илиев  
Акушер-гинеколог
 д-р Зидаров, Георги Илиев  
Хирургия
 д-р Пасков, Георги Калчев  
Хирургия
 д-р Налбантов, Георги Константинов  
Ортопедия и травматология
 д-р Кехайов, Георги Милчев  
няма
 д-р Гребенаров, Георги Михайлов  
Психиатрия
 д-р Маринов, Георги Михайлов  
Вътрешни болести
 д-р Колев, Георги Неделчев  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Славов, Георги Росенов  
Микробиология
 д-р Герчев, Георги Сотиров  
няма
 д-р Кенов, Георги Стефанов  
Акушер-гинеколог
 д-р Гамишев, Георги Стоянов  
Акушер-гинеколог
 д-р Маринов, Георги Тодоров  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Хаджиколев, Георги Христов  
Вътрешни болести
 д-р Ангелов, Георги Янев  
Физиотерапия
 д-р Стоева, Гергана Атанасова  
Образна диагностика
 д-р Рачева, Гергина Иванова  
няма
 д-р Кетипов, Гинчо Димитров  
Акушер-гинеколог
 д-р Кънчев, Григор Константинов  
Вътрешни болести
 д-р Топузян, Гюлбесер Нигохос  
Детски болести
 д-р Хабил, Гюлнар Вели  
няма
 д-р Василев, Дамян Хараламбиев  
Анестезиология и реанимация
 д-р Петков, Даниел Петков  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Казмирска - Бакърджиева, Даниела Димитрова  
няма
 д-р Жейнова, Даниела Живкова  
няма
 д-р Мушева, Даниела Крумова  
Образна диагностика
 д-р Люцканова, Даниела Недялкова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Георгиева, Даниела Проданова  
няма
 д-р Ватева, Даниела Христова  
Спешна медицина
 д-р Лалева, Даниела Христова  
Неврология
 д-р Дичева, Данка Георгиева  
Неврология
 д-р Цветанова - Иванова, Дарина Василева  
Физиотерапия
 д-р Салабашева, Дарина Великова  
няма
 д-р Даскалова, Дарина Михайлова  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Минкова, Даринка Иванова  
Детски болести
 д-р Тодорова, Денка Тодорова  
няма
 д-р Вълчева - Недева, Детелина Георгиева  
няма
 д-р Радева - Начева, Детелина Радоева  
Образна диагностика
 д-р Стоянов, Деян Стоянов  
Психиатрия
 д-р Колчев, Диан Василев  
няма
 д-р Радославова, Диана Атанасова  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Георгиева, Диана Борисова  
Физикална и рехабилитационна медицина
 д-р Недева, Диана Маринова  
Физиотерапия
 д-р Вълкова, Диана Стойчева  
няма
 д-р Недялкова, Диана Янева  
Детски болести
 д-р Цветкова, Диляна Иванова  
няма
 д-р Стоянова, Димитрина Георгиева  
няма
 д-р Георгиева - Иванова, Димитрина Иванова  
няма
 д-р Горанова, Димитрина Иванова  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Узунова, Димитринка Иванова  
Вътрешни болести
 д-р Шерденов, Димитър Алексиев  
Анестезиология и реанимация
 д-р Спасов, Димитър Андреев  
Образна диагностика
 д-р Андонов, Димитър Атанасов  
Хирургия
 д-р Зикидис, Димитър Василис  
Хирургия
 д-р Власакиев, Димитър Веселинов  
няма
 д-р Кутлев, Димитър Димов  
няма
 д-р Илиев, Димитър Есенов  
Ортопедия и травматология
 д-р Проданов, Димитър Жеков  
Неврология
 д-р Желязков, Димитър Желязков  
Вътрешни болести
 д-р Ганчев, Димитър Иванов  
Физикална и рехабилитационна медицина
 д-р Митев, Димитър Иванов  
Акушер-гинеколог
 д-р Арнаудов, Димитър Костадинов  
няма
 д-р Антонов, Димитър Павлев  
няма
 д-р Костов, Димитър Петров  
няма
 д-р Челебиев, Димитър Райков  
Ортопедия и травматология
 д-р Генов, Димитър Янков  
няма
 д-р Рибов, Димо Николов  
няма
 д-р Маджаров, Димчо Георгиев  
няма
 д-р Динов, Димчо Дудов  
няма
 д-р Станчев, Динко Петков  
Хирургия
 д-р Палазов, Динчо Василев  
няма
 д-р Чиликова-Петрова, Дияна Георгиева  
Обща медицина
 д-р Чакърова-Иванова, Дияна Марчева  
Психиатрия
 д-р Иванов, Добрин Иванов  
Акушер-гинеколог
 д-р Керанкова, Добрина Войкова  
няма
 д-р Добрева, Добринка Русева  
Очни болести
 д-р Спахиева - Доганова, Дони Стефанова  
Неврология
 д-р Пенева - Мушева, Доника Пенева  
Вътрешни болести
 д-р Енчева, Донка Александрова  
Вътрешни болести
 д-р Водева - Кендерова, Донка Милева  
Кардиология
 д-р Йорданова, Донка Петрова  
няма
 д-р Иванова, Донка Тодорова  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Михайлов, Дончо Иванов  
Психиатрия
 д-р Велева, Дора Велева  
няма
 д-р Алексиева-Кожухарова, Дора Иванова  
Физикална и рехабилитационна медицина
 д-р Йорданова, Дора Илиева  
няма
 д-р Янева - Вълчанова, Ева Иванова  
няма
 д-р Гяуров, Евгени Евтимов  
няма
 д-р Стойчева, Евгения Николова  
Ортопедия и травматология
 д-р Трошанова - Грошева, Евелина Димитрова  
Пневмология
 д-р Табакова, Евелина Иванова  
няма
 д-р Андреева, Екатерина Дянкова  
Педиатрия
 д-р Неделчева, Екатерина Константинова  
Вътрешни болести
 д-р Кондова, Елена Атанасова  
Кожни и венерически болести
 д-р Божинова - Кънчева, Елена Георгиева  
Инфекциозни болести
 д-р Спиридонова, Елена Димитрова  
Детски болести
 д-р Дикова, Елена Николова  
Хигиена на труда
 д-р Братова - Градинарова, Елена Руменова  
Акушер-гинеколог
 д-р Мирчева, Еленка Стефанова  
Очни болести
 д-р Коларова, Елена Стоянова  
няма
 д-р Падарев, Еленко Цветанов  
Ортопедия и травматология
 д-р Бояджиева, Елеонора Милушева  
Спешна медицина
 д-р Великова, Елина Савова  
Вътрешни болести
 д-р Костов, Емил Димитров  
Неврология
 д-р Колибаров, Емил Желев  
няма
 д-р Драганова - Матева, Емилия Драгомирова  
Кардиология
 д-р Иванова, Емилия Крумова  
Вътрешни болести
 д-р Дражева, Емилия Николаева  
няма
 д-р Иванова, Етери Илинична  
няма
 д-р Сидова, Жана Димитрова  
Психиатрия
 д-р Бербенлиева, Жени Николова  
Детски болести
 д-р Стоичкова, Жени Петрова  
Детски болести
 д-р Караилиева, Женя Неделчева  
няма
 д-р Парушева, Жечка Георгиева  
Акушер-гинеколог
 д-р Стоева, Живелинка Костадинова  
Педиатрия
 д-р Костадинова, Живка Димитрова  
няма
 д-р Джелебова, Живка Петрова  
Дерматология
 д-р Сабрутова, Живка Чанева  
Детски болести
 д-р Чочева, Живка Чочева  
Акушер-гинеколог
 д-р Гоцев, Живко Гоцев  
Неврология
 д-р Балев, Живко Пенев  
Неврология
 д-р Радев, Живко Радоев  
Хирургия
 д-р Нохчев, Захарий Атанасов  
Анестезиология и реанимация
 д-р Янашкова, Здравка Колева  
няма
 д-р Карамян - Дончева, Здравка Мардик  
няма
 д-р Инджова, Здравка Рускова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Димитров, Здравко Василев  
Хирургия
 д-р Карагьозов, Здравко Стефанов  
Неврология
 д-р Андронов, Здравко Янев  
Гастроентерология
 д-р Русев, Злати Чанев  
Кардиология
 д-р Трепечов, Златин Паскалев  
Акушер-гинеколог
 д-р Миринчева, Златина Георгиева  
Нефрология и хемодиализа
 д-р Тумбева, Златина Миланова  
Клинична лаборатория
 д-р Войнова, Златина Петкова  
няма
 д-р Радева, Златина Тодорова  
Детски болести
 д-р Михайлова, Златка Георгиева  
Кардиология
 д-р Янев, Златко Иванов  
няма
 д-р Абаджиев, Ивайло Илиев  
няма
 д-р Иванов, Ивайло Илиев  
Клинична лаборатория
 д-р Димитров, Ивайло Любчев  
няма
 д-р Апостолов, Иван Апостолов  
Неврология
 д-р Бозвелиев, Иван Борисов  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Вълков, Иван Вълков  
Анестезиология и реанимация
 д-р Джендов, Иван Георгиев  
Неврология
 д-р Зайков, Иван Георгиев  
Ортопедия и травматология
 д-р Смолев, Иван Георгиев  
Неврология
 д-р Ташев, Иван Георгиев  
няма
 д-р Бошев, Иван Димитров  
няма
 д-р Илев, Иван Димитров  
Анестезиология и реанимация
 д-р Коешинов, Иван Димитров  
Анестезиология и реанимация
 д-р Маринов, Иван Димитров  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Йотов, Иван Илиев  
Инфекциозни болести
 д-р Апостолов, Иван Киров  
няма
 д-р Казмин, Иван Николов  
Вътрешни болести
 д-р Орешков, Иван Николов  
няма
 д-р Хърков, Иван Николов  
Акушер-гинеколог
 д-р Иванов, Иван Станчев  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Пеев, Иван Стефанов  
Медицинска радиология
 д-р Енчев, Иван Тотев  
няма
 д-р Коцев, Иван Христов  
няма
 д-р Събев, Иван Цанев  
няма
 д-р Танева, Иванка Атанасова  
Ревмокардиология
 д-р Драганова, Иванка Владимирова  
няма
 д-р Тумбова, Иванка Иванова  
Акушер-гинеколог
 д-р Ковачева, Иванка Лазарова  
Акушер-гинеколог
 д-р Джиброва, Иванка Тодорова  
Гастроентерология
 д-р Найденова - Комитова, Иванка Тодорова  
няма
 д-р Дралчева, Ивелина Димитрова  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Парунов, Иво Владимиров  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Иванова, Ида Михайловна  
Педиатрия
 д-р Паунова, Илинка Ангелова  
няма
 д-р Иванов, Илия Иванов  
Неврология
 д-р Чернев, Илия Николов  
Дерматология
 д-р Радева - Иванова, Илияна Димитрова  
няма
 д-р Димитрова, Илияна Кънчева  
Микробиология
 д-р Баева, Илка Иванова  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Танев, Илко Иванов  
няма
 д-р Влахова - Калудова, Ирен Славкова  
няма
 д-р Цанкова - Андонова, Ирена Иванова  
Неврология
 д-р Гогова, Ирена Петкова  
няма
 д-р Хаджиколева, Ирена Петкова  
Обща медицина
 д-р Стойкова, Ирена Стоянова  
Кардиология
 д-р Миразчийска, Ирена Томова  
Педиатрия
 д-р Довальовска, Ирина Василева  
няма
 д-р Кючукова, Ирина Василева  
няма
 д-р Момчева, Ирина Иванова  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Василева, Ирина Стоянова  
няма
 д-р Митева, Ирина Събинова  
няма
 д-р Динкова, Йовка Русева  
няма
 д-р Маркова-Япаджиева, Йонка Христова  
Вътрешни болести
 д-р Томов, Йордан Иванов  
няма
 д-р Христов, Йордан Христов  
няма
 д-р Корудерлиева, Йорданка Вергиева  
няма
 д-р Даутева, Йорданка Станчева  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Ишкиева, Калина Димитрова  
няма
 д-р Попова, Калина Жекова  
Микробиология
 д-р Недева, Калина Желязкова  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Маличева-Сотирова, Калинка Вълева  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Ламбов, Калю Иванов  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Илиева - Иванова, Камелия Иванова  
Детски болести
 д-р Каракашева, Камелия Любомирова  
Детски болести
 д-р Иванова, Каталина Александрова  
няма
 д-р Софрониева, Катя Александрова  
Вътрешни болести
 д-р Язанджиева - Иванова, Катя Георгиева  
няма
 д-р Паздерова, Катя Димитрова  
няма
 д-р Динева, Катя Кочева  
няма
 д-р Палазова, Катя Крумова  
Детски болести
 д-р Бойчева, Катя Тодорова  
Очни болести
 д-р Шейкова, Катя Тодорова  
няма
 д-р Янчева-Перева, Катя Щерева  
Онкология
 д-р Керанкова, Кети Стефанова  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Йорданов, Кирил Занков  
няма
 д-р Денков, Кирил Иванов  
Ортопедия и травматология
 д-р Симеонов, Кирил Кирилов  
Хирургия
 д-р Младенов, Кирил Младенов  
няма
 д-р Домусчиев, Коста Иванов  
Кардиология
 д-р Цветанов, Костадин Георгиев  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Петков, Костадин Симеонов  
Хирургия
 д-р Попова, Костадинка Асенова  
няма
 д-р Паскова, Костантина Георгиева  
няма
 д-р Бакърджиев, Костя Николов  
Инфекциозни болести
 д-р Янков, Косьо Николов  
Съдебна медицина
 д-р Генев, Красен Вълев  
Вътрешни болести
 д-р Николов, Красимир Здравков  
няма
 д-р Думанов, Красимир Иванов  
Образна диагностика
 д-р Кенолов, Красимир Иванов  
Хирургия
 д-р Маринов, Красимир Иванов  
Хирургия
 д-р Недев, Красимир Иванов  
Образна диагностика
 д-р Балева, Красимира Василева  
Очни болести
 д-р Халачева, Красимира Костадинова  
Инфекциозни болести
 д-р Недева, Кремена Недкова  
Неврология
 д-р Николова, Кремена Стойчева  
Спешна медицина
 д-р Каспарян, Крикор Агоп  
Кардиология
 д-р Кизирян, Кристина Серопян  
няма
 д-р Митева, Кристина Стефанова  
Спешна медицина
 д-р Дорийска, Кръстина Тодорова  
Акушер-гинеколог
 д-р Иванова, Лариса Йорданова  
Образна диагностика
 д-р Лефтеров, Лефтер Митев  
Неврология
 д-р Дренчева, Лидия Иванова  
Неврология
 д-р Линкова, Лилия Георгиева  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Вълкова, Лиляна Маринова  
Пневмология
 д-р Мартинова, Лиляна Христова  
няма
 д-р Ганева, Лина Дрекова  
Детски болести
 д-р Бакърджиева, Лияна Боянова  
Психиатрия
 д-р Сайян, Лорис Бердж  
Психиатрия
 д-р Мануелян, Лорис Карекин  
няма
 д-р Хачикова, Лусия Ховсепова  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Томов, Лъчезар Георгиев  
Ортопедия и травматология
 д-р Савов, Лъчезар Николов  
Образна диагностика
 д-р Праматарова, Люба Милкова  
Детски болести
 д-р Павлова, Любка Петрова  
Токсикология
 д-р Томов, Любомир Георгиев  
Неврохирургия
 д-р Калудов, Любомир Петков  
Хирургия
 д-р Люцканов, Людмил Иванов  
Акушер-гинеколог
 д-р Христова, Людмила Евгениева  
няма
 д-р Георгиева - Спасова, Магда Димитрова  
Очни болести
 д-р Соломонова-Христова, Магдалена Рафаилова  
Кардиология
 д-р Лалев, Максим Иванов  
няма
 д-р Станкова, Мара Петрова  
няма
 д-р Нинова, Маргарита Василевна  
Акушер-гинеколог
 д-р Керемидчиева, Маргарита Дончева  
Онкология
 д-р Бакърджиева - Костурова, Маргарита Иванова  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Димитрова, Маргарита Йорданова  
няма
 д-р Димитрова, Маргарита Кирилова  
няма
 д-р Бъчварова, Маргарита Милева  
няма
 д-р Мендизова, Маргарита Пейчева  
Дерматология
 д-р Робева - Кьосева, Маргарита Тошева  
няма
 д-р Йовчева, Мариана Василева  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Кофинова, Мариана Петрова  
няма
 д-р Михайлова, Мариелла Недялкова  
няма
 д-р Хрелева, Марина Павлова  
Очни болести
 д-р Колева, Мария Велева  
няма
 д-р Димитрова, Мария Георгиева  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Павлова, Мария Гинова  
Гастроентерология
 д-р Маврова, Мария Димитрова  
няма
 д-р Лалева, Мария Димова  
няма
 д-р Манолова, Мария Димова  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Георгиева, Мария Желева  
няма
 д-р Иванова, Мария Желязкова  
няма
 д-р Петкова, Мария Иванова  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Николаева, Мария Илчева  
Вътрешни болести
 д-р Калустян, Мария Маврова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Кироваков, Златко Георги  
Акушер-гинеколог
 д-р Чолакова - Георгиева, Мария Петрова  
няма
 д-р Димитрова - Георгиева, Мария Савова  
Акушер-гинеколог
 д-р Димитрова, Мария Ставрева  
Анестезиология и реанимация
 д-р Калпакчиева, Мария Стоянова  
няма
 д-р Георгиева, Мария Тодорова  
Неврология
 д-р Грудова, Мария Тодорова  
Психиатрия
 д-р Табакова, Мария Христова  
Детски болести
 д-р Георгиева - Павлова, Марияна Ангелова  
няма
 д-р Лефтерова - Мърмърова, Мариана Димитрова  
Акушер-гинеколог
 д-р Панчева - Бойчева, Марияна Тачева  
Очни болести
 д-р Гавазов, Марко Георгиев  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Попов, Матей Иванов  
няма
 д-р Иванов, Методи Петков  
Очни болести
 д-р Терзиева-Гецова, Мария Методиева  
Очни болести
 д-р Хаджимехмед, Мехмед Адем  
няма
 д-р Георгиев, Милен Николов  
няма
 д-р Марковска, Милена Венелинова  
няма
 д-р Чепилева, Милена Жечева  
Акушер-гинеколог
 д-р Делчева - Орешкова, Милена Петрова  
Кожни и венерически болести
 д-р Георгиева, Милена Петрова  
Инфекциозни болести
 д-р Панделиева, Милка Градева  
Акушер-гинеколог
 д-р Стаматов, Милко Янев  
Неврология
 д-р Георгиев, Милчо Христов  
няма
 д-р Найденова, Мими Петрова  
няма
 д-р Антонова, Минка Иванова  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Заманчева - Маркова, Минка Николова  
Неврология
 д-р Димитров, Минко Димитров  
Хирургия
 д-р Обрейков, Мирослав Обрейков  
няма
 д-р Стакев, Митко Трифонов  
няма
 д-р Читаков, Михаил Анастасов  
Кардиология
 д-р Михайлов, Михаил Василев  
Онкология
 доц Михайлов, Михаил Вълчев  
Акушер-гинеколог
 д-р Георгакиев, Михаил Георгиев  
Онкология
 д-р Христов, Михаил Димитров  
Обща медицина
 д-р Михайлов, Михаил Динев  
Неврология
 д-р Милушев, Михаил Петров  
Анестезиология и реанимация
 д-р Фотева, Надежда Любенова  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Чавдарова, Надежда Стоянова  
Вътрешни болести
 д-р Домусчиева, Надя Атанасова  
Детска ендокринология и болести на обмяната
 д-р Димитрова, Надя Димитрова  
няма
 д-р Кацарова, Надя Димитрова  
Очни болести
 д-р Желязкова, Надя Кирова  
Психиатрия
 д-р Лисова, Надя Стоянова  
няма
 д-р Атанасова - Грънчарова, Нася Дойчева  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Гаврилова, Наталия Валентинова  
Гастроентерология
 д-р Недева, Наталия Костадинова  
Образна диагностика
 д-р Калоянова, Невена Костадинова  
Клинична лаборатория
 д-р Йотова, Невяна Пейчева  
няма
 д-р Недева, Неда Михайлова  
Неврология
 д-р Шопова, Недялка Николова  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Георгиев, Недялко Димитров  
няма
 д-р Драголов, Недялко Иванов  
Кожни и венерически болести
 д-р Мерсинкова, Нели Ангелова  
няма
 д-р Иванова, Нели Иванова  
Пневмология
 д-р Конярова, Нели Иванова  
Кардиология
 д-р Маринова, Нели Петрова  
Вътрешни болести
 д-р Ненов, Нено Матев  
Акушер-гинеколог
 д-р Топузян, Нигохос Бердж  
Спешна медицина
 д-р Зъбов, Николай Янчев  
Психиатрия
 д-р Радев, Никола Димитров  
Гастроентерология
 д-р Балимезов, Никола Стоянов  
Неврология
 д-р Николов, Никола Янев  
Хирургия
 д-р Главашки, Николай Ангелов  
Клинична патология
 д-р Чолаков, Николай Бориславов  
Детски болести
 д-р Киселков, Николай Веселинов  
Хирургия
 д-р Стойчев, Николай Георгиев  
Хирургия
 д-р Купенов, Николай Димитров  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Панев, Николай Димитров  
Урология
 д-р Тодоров, Николай Димитров  
Урология
 д-р Ферфериев, Николай Димитров  
няма
 д-р Милтиядов, Николай Милтиядов  
няма
 д-р Недев, Николай Недев  
няма
 д-р Иванов, Николай Петков  
Очни болести
 д-р Димитров, Николай Проданов  
няма
 д-р Миринчев, Николай Радославов  
Урология
 д-р Братов, Николай Руменов  
няма
 д-р Каприев, Николай Янков  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Балабанова-Кондева, Николета Иванова  
няма
 д-р Мирчева - Младенова, Николина Георгиева  
няма
 д-р Колева, Николина Минкова  
Дерматология
 д-р Иванова - Гетовска, Нина Борисова  
няма
 д-р Апостолова, Нина Кирова  
няма
 д-р Калудова, Нина Райкова  
Физиотерапия
 д-р Добрева, Нина Сергеева  
Акушер-гинеколог
 д-р Райнов, Огнян Георгиев  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Добринова, Офелия Кирилова  
няма
 д-р Харизанов, Павел Николов  
няма
 д-р Хрусанов, Павел Петров  
Хирургия
 д-р Попова, Павлина Бойчева  
няма
 д-р Блецова, Пани Костова  
няма
 д-р Димова, Параскева Атанасова  
няма
 д-р Парасков, Параско Георгиев  
Съдебна медицина
 д-р Златанова, Пенка Колева  
Неврология
 д-р Стоева, Пенка Михайлова  
Патологоанатомия и цитопатология
 д-р Мерсинкова, Пенка Николова  
Неврология
 д-р Койнова - Кънева, Пепа Койнова  
Детски болести
 д-р Ралчева, Пепа Стоянова  
Детски болести
 д-р Ралева, Пепа Янева  
Детски болести
 д-р Стоянов, Петко Георгиев  
Неврология
 д-р Желязков, Петко Желязков  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Нейчев, Петко Събев  
Клинична лаборатория
 д-р Стаматова - Будакова, Петранка Стоянова  
Микробиология
 д-р Ганчев, Петър Георгиев  
Акушер-гинеколог
 д-р Петров, Петър Георгиев  
няма
 д-р Чаракчиев, Петър Димитров  
Ортопедия и травматология
 д-р Компански, Петьо Димов  
Гастроентерология
 д-р Василева, Петя Кирилова  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Купенова - Тонева, Петя Кирова  
няма
 д-р Ганчева, Петя Тодорова  
Психиатрия
 д-р Миразчийски, Пламен Георгиев  
Урология
 д-р Василев, Пламен Лазаров  
Неврология
 д-р Димитров, Пламен Любенов  
Дерматология
 д-р Панайотов, Пламен Митев  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Симеонов, Пламен Теофилов  
няма
 д-р Георгакиева, Пламена Стефанова  
няма
 д-р Христова, Пламена Христова  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Проданов, Продан Евтимов  
Хирургия
 д-р Златев, Ради Жечев  
Акушер-гинеколог
 д-р Димитрова, Радка Георгиева  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Калчева, Радка Димитрова  
няма
 д-р Дънкова, Радослава Томова  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Кенова, Радост Стефанова  
Очни болести
 д-р Ганчев, Радостин Георгиев  
Анестезиология и реанимация
 д-р Рафаелов, Рафаел Атанасов  
Образна диагностика
 д-р Ангелов, Ромил Ангелов  
Акушер-гинеколог
 д-р Харизанов, Росен Данков  
Физиотерапия
 д-р Христов, Росен Русев  
Спешна медицина
 д-р Кенолова, Росица Василева  
Вътрешни болести
 д-р Дичева, Росица Великова  
няма
 д-р Димитрова, Росица Димитрова  
няма
 д-р Мешова, Росица Димитрова  
Акушер-гинеколог
 д-р Цонева, Росица Михайлова  
няма
 д-р Мутавчиев, Румен Иванов  
Очни болести
 д-р Грънчаров, Румен Несторов  
Рентгенология
 д-р Георгиев, Румен Николов  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Куцарова, Румяна Бонева  
Психиатрия
 д-р Тодорова, Румяна Димитрова  
няма
 д-р Иванова, Румяна Иванова  
няма
 д-р Бахчеванова, Румяна Маринова  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Капкова, Румяна Недялкова  
Кожни и венерически болести
 д-р Гарибова, Румяна Николова  
Спешна медицина
 д-р Димитрова, Сабина Кирилова  
Физиотерапия
 д-р Шехова, Сюлбие Ахмедова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Паскалев, Савко Стефанов  
няма
 д-р Бакалова, Светла Иванова  
няма
 д-р Джермова, Светла Иванова  
няма
 д-р Стамова, Светла Йорданова  
няма
 д-р Станчева, Светла Йорданова  
Микробиология
 д-р Тодорова, Светла Михайлова  
Очни болести
 д-р Попова, Светлана Бянова  
Кожни и венерически болести
 д-р Владимирова, Светлана Вадимовна  
няма
 д-р Николова - Гецова, Светлана Викторова  
Кардиология
 д-р Стоянова, Светлана Иванова  
Дерматология
 д-р Вълева, Светлана Янакиева  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Георгиев, Светлозар Борисов  
Неврохирургия
 д-р Аврамов, Светлозар Георгиев  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Мерсинков, Свилен Неделчев  
Очни болести
 д-р Кузнецов, Сергей  
Очни болести
 д-р Дочева, Елена Атанасова  
Кардиология
 д-р Кръстев, Сергей Недков  
няма
 д-р Шивачева - Салабашева, Силва Димитрова  
Детски болести
 д-р Дочева - Николова, Силва Петрова  
няма
 д-р Маркова - Попова, Силвия Георгиева  
няма
 д-р Ченгелиева - Динова, Силвия Тодорова  
Образна диагностика
 д-р Драгнева - Пеева, Сияна Панайотова  
Акушер-гинеколог
 д-р Коларова - Маджарова, Слава Петрова  
няма
 д-р Славов, Славей Петков  
Очни болести
 д-р Желев, Славин Христов  
няма
 д-р Ненов, Славчо Балев  
Гастроентерология
 д-р Гиздов, Славчо Стоименов  
няма
 д-р Планска - Дракопулова, Снежана Владимирова  
няма
 д-р Странджева, Снежана Сгурова  
няма
 д-р Ризова, Снежана Русева  
Акушер-гинеколог
 д-р Гаврилова, Снежанка Георгиева  
Вътрешни болести
 д-р Ферфериева, Соня Димитрова  
Кардиология
 д-р Ставрева, Соня Иванова  
няма
 д-р Димитрова, Соня Илиева  
Неврология
 д-р Коцева, Соня Танева  
Неврология
 д-р Нейчева, Соня Тодорова  
Психиатрия
 д-р Иванов, Спасимир Стефанов  
Педиатрия
 д-р Попов, Сребрин Томов  
Урология
 д-р Багарчев, Стамат Аристидов  
Хирургия
 д-р Димчева, Стаматка Пенкова  
Очни болести
 д-р Каменски, Станимир Венелинов  
няма
 д-р Марковски, Станимир Иванов  
Хирургия
 д-р Митева, Станимира Спасова  
Хирургия
 д-р Петранов, Станислав Любомиров  
Кардиология
 д-р Василева, Станка Вълчева  
няма
 д-р Грозева, Станка Герганова  
Урология
 д-р Кичукова, Станка Добрева  
Вътрешни болести
 д-р Илиева, Станка Златева  
Акушер-гинеколог
 д-р Маджурова, Станка Стойкова  
няма
 д-р Кънчев, Станко Енчев  
Урология
 д-р Данданов, Станко Николов  
няма
 д-р Чобанов, Станко Петков  
няма
 д-р Мицева, Стела Стефанова  
няма
 д-р Славов, Стелиян Проданов  
Урология
 д-р Касабов, Стефан Иванов  
Хирургия
 д-р Пейчев, Стефан Пейчев  
няма
 д-р Симеонов, Стефан Петков  
Неврология
 д-р Миринчев, Стефан Радославов  
Акушер-гинеколог
 д-р Шишков, Стефан Ставрев  
Физиотерапия
 д-р Костова, Стефка Георгиева  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Георгиев, Стефко Николов  
няма
 д-р Томова, Стилияна Михайлова  
няма
 д-р Карачорова, Стойка Иванова  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Шишков, Стойчо Рангелов  
Хирургия
 д-р Стайчев, Стоян Георгиев  
няма
 д-р Милушев, Стоян Тодоров  
няма
 д-р Минчев, Стоян Димитров  
Ортопедия и травматология
 д-р Христов, Стоян Желязков  
Ортопедия и травматология
 д-р Ралев, Стоян Стоев  
Кардиология
 д-р Бакалова, Танка Георгиева  
Анестезиология и реанимация
 д-р Шишитева, Таня Бойчева  
Физиотерапия
 д-р Дякова, Таня Веселинова  
няма
 д-р Василева, Таня Димитрова  
няма
 д-р Ганчева, Таня Димитрова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Игнатова - Вълкадинова, Таня Димитрова  
Акушер-гинеколог
 д-р Макшева - Грънчарова, Таня Матеева  
няма
 д-р Бялкова, Татяна Добрева  
Вирусология
 д-р Иванова, Татяна Иванова  
Педиатрия
 д-р Карабаджакова, Татяна Христова  
Микробиология
 д-р Габровска, Татяна Цанева  
Акушер-гинеколог
 д-р Танев, Теодор Атанасов  
няма
 д-р Сариев, Теодор Иванов  
Психиатрия
 д-р Мерсинков, Теодор Неделчев  
Кожни и венерически болести
 д-р Колев, Теодор Русев  
няма
 д-р Чилева, Теодора Валентинова  
Ендокринология и болести на обмяната
 д-р Мешова, Теодора Георгиева  
Психиатрия
 д-р Скочева, Теодора Тодорова  
Акушер-гинеколог
 д-р Гогов, Тодор Апостолов  
няма
 д-р Бояджиев, Тодор Василев  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Табаков, Тодор Димитров  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Ангелов, Тодор Славов  
Хирургия
 д-р Коларов, Тодор Янакиев  
Кардиология
 д-р Милушева, Тодорка Георгиева  
Вътрешни болести
 д-р Иванова, Тодорка Райкова  
Физиотерапия
 д-р Павлова, Тодорка Стаматова  
Психиатрия
 д-р Тошков, Томи Димитров  
Акушер-гинеколог
 д-р Кючукова, Тонка Янкова  
няма
 д-р Енчев, Тотьо Димитров  
Дерматология
 д-р Русева, Тошка Ганева  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Желев, Трифон Николаев  
няма
 д-р Муртада, Фади Хани  
Очни болести
 д-р Мурад, Феим Рамадан  
Пневмология
 д-р Стоянова, Филка Стоянова  
Детски болести
 д-р Калчева - Златанова, Фотка Иванова  
няма
 д-р Сайян, Фредерик Лорис  
Психиатрия
 д-р Каспарян, Хрипсиме Каспар  
Детски болести
 д-р Николова, Христина Николова  
Вътрешни болести
 д-р Алексиева, Христина Пантелеева  
няма
 д-р Балимезова, Христина Савова  
Очни болести
 д-р Млъзева, Христина Стефанова  
Физикална и рехабилитационна медицина
 д-р Христов, Христо Александров  
Хирургия
 д-р Славков, Христо Асенов  
Хирургия
 д-р Христов, Христо Атанасов  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Дечев, Христо Дечев  
няма
 д-р Вълчев, Христо Димитров  
Физиотерапия
 д-р Христов, Христо Димитров  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Проданова, Хрусана Борисова  
Очни болести
 д-р Петкова, Цвета Райкова  
Акушер-гинеколог
 д-р Балкански, Цветан Крумов  
Хирургия
 д-р Стойков, Цветан Христов  
няма
 д-р Асеникова - Найденова, Цветана Атанасова  
Неврология
 д-р Петрова, Цветана Лазарова  
Акушер-гинеколог
 д-р Богдева, Цветомила Рачева  
няма
 д-р Цветков, Цветомир Кирков  
Хирургия
 д-р Марангозов, Цвятко Любенов  
Хирургия
 д-р Цвятков, Цвятко Рашков  
Хирургия
 д-р Славчева, Ценка Георгиева  
Неврология
 д-р Господинова, Цонка Иванова  
Акушер-гинеколог
 д-р Карабаджаков, Чавдар Христов  
няма
 д-р Муталибов, Шабан Абдуллов  
Общопрактикуващ -терапевт
 д-р Щерев, Щерю Димитров  
Неврология
 д-р Спирова - Челебиева, Юлиана Динкова  
Физиотерапия
 д-р Нондева, Яна Георгиева  
Гастроентерология
 д-р Павлова, Яна Павлова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Компанска, Яна Райкова  
Вътрешни болести
 д-р Печас, Яни Апостолов  
Хирургия
 д-р Димчева, Янка Иванова  
Хирургия
 д-р Каменска, Янка Танева  
няма
 д-р Тодоров, Янко Кирилов  
няма
 д-р Грънчаров, Ясен Несторов  
Образна диагностика
 д-р Албелтажи, Хамис Саеделдин  
Урология
 д-р Куртев, Иван Фотев  
няма
 д-р Лаплева, Сияна Георгиева  
няма
 д-р Турлакова, Константина Михайлова  
Неврология
 д-р Габровска, Надя Атанасова  
няма
 д-р Узунова, Гергана Веселинова  
няма
 д-р Райкова, Марта Веселинова  
няма
 д-р Михайлов, Димитър Михайлов  
Акушер-гинеколог
 д-р Минева, Милена Илкова  
няма
 д-р Стоянов, Емил Йорданов  
няма
 д-р Борисова, Здравка Димитрова  
Детски болести
 д-р Желев, Димитър Иванов  
няма
 д-р Драганов, Драгомир Константинов  
няма
 д-р Атанасов, Лъчезар Атанасов  
няма
 д-р Стоименова, Оксана Николаевна  
няма
 д-р Господинов, Калин Господинов  
няма
 д-р Радева, Даниела Панайотова  
няма
 д-р Панайотов, Живомир Кирилов  
няма
 д-р Василев, Пламен Петров  
няма
 д-р Мустафа, Мехмед Сюлейман  
няма
 д-р Стайков, Йордан Иванов  
няма
 д-р Иванова, Таня Димитрова  
Очни болести
 д-р Костадинов, Костадин Димитров  
няма
 д-р Стоянов, Людмил Димитров  
няма
 д-р Кенолова, Диляна Николова  
Кожни и венерически болести
 д-р Желев, Галин Маринчев  
няма
 д-р Рибарчик, Ева Малгожата  
няма
 д-р Гендов, Георги Генчев  
няма
 д-р Макелов, Александър Александров  
няма
 д-р Бошев, Димитър Иванов  
няма
 д-р Никифоров, Никифор Петров  
Хирургия
 д-р Чавдарова, Ралица Георгиева  
Кардиология
 д-р Макелова, Розалина Георгиева  
Психиатрия
 д-р Штрибец, Константин Николаев  
Хирургия
 д-р Енчева, Антоанета Стефанова  
няма
 д-р Станчев, Живко Славов  
Детски болести
 д-р Александров, Александър Николов  
няма
 д-р Славов, Венцислав Георгиев  
няма
 д-р Калоферов, Иван Спасов  
Урология
 д-р Спасова - Антонова, Светлана Людмилова  
Спешна медицина
 д-р Терзиева - Ненова, Веселина Йорданова  
няма
 д-р , Иванка Каменова  
Кардиология
 д-р Дилов, Валентин Борисов  
няма
 д-р Дракопулов, Веселин Христов  
няма
 д-р Куцаров, Емил Желязков  
Кардиология
 д-р Якимова, Емилия Георгиева  
Акушер-гинеколог
 д-р Карадарлиева - Георгиева, Симона Димитрова  
няма
 д-р Стоянов, Стоян Иванов  
Анестезиология и реанимация
 д-р Вангелова, Марияна Стоянова  
няма
 д-р Петров, Диан Колев  
няма
 д-р Каракашева, Красимира Стоянова  
няма
 д-р Шивачев, Еделвайс Кирилов  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Господинов, Мирослав Йорданов  
няма
 д-р Цанова - Иванова, Вергиния Данчова  
няма
 д-р Каракачанова, Румяна Иванова  
Дерматология
 д-р Зъбова, Милена Христова  
Кожни и венерически болести
 д-р Бояджиев, Димитър Атанасов  
Акушер-гинеколог
 д-р Тодорова, Мария Недкова  
няма
 д-р Горанов, Радослав Рилков  
Акушер-гинеколог
 д-р Вълчева, Ангелинка Илиева  
Вътрешни болести
 д-р Йозтюрк, Бирджан Рамадан  
няма
 д-р Мануелян, Карен Лорис  
няма
 д-р Харалампиев, Марио Георгиев  
Акушер-гинеколог
 д-р Георгиев, Круме Петър  
Ортопедия и травматология
 д-р Филипов, Филип Димитров  
няма
 д-р Кайтазки, Лъчезар Костадинов  
Вътрешни болести
 д-р Димова, Соня Антонова  
няма
 д-р Иванова, Мария Николова  
Детски болести
 д-р Мирчева, Диана Йорданова  
Детски болести
 д-р Паскалова, Прасковая Владимировна  
Неврология
 д-р Василев, Валентин Константинов  
Хирургия
 д-р Бурмов, Евелин Йорданов  
Ортопедия и травматология
 д-р Мишева-Цицис, Емилия Руменова  
Вътрешни болести
 д-р Велева, Даниела Панайотова  
няма
 д-р Ангелова, Ивон Ромилова  
няма
 д-р Македонова, Даниела Живкова  
няма
 д-р Зафиров, Иван Константинов  
няма
 д-р Михова, Татяна Димитрова  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Иванова, Цветелина Огнянова  
няма
 д-р Светославова, Емилия Йорданова  
Вирусология
 д-р Коцева, Цветелина Ангелова  
Акушер-гинеколог
 д-р Кръстева, Ростислава Тодорова  
Инфекциозни болести
 д-р Вангелов, Веселин Благоев  
Неврология
 д-р Габровски, Иван Христов  
няма
 д-р Тютешева-Николова, Лиляна Йорданова  
Детски болести
 д-р Матков, Огнян Костадинов  
Хирургия
 д-р Балев, Пламен Георгиев  
Образна диагностика
 д-р Неделчев, Николай Димитров  
Хирургия
 д-р Николова, Недялка Ташкова  
Обща медицина
 д-р Денчев, Иван Николов  
Обща медицина
 д-р Андреев, Цветко Андреев  
няма
 д-р Маринов, Ангел Петров  
Хирургия
 д-р Драганов, Тодор Живков  
Хирургия
 д-р Андреева, Албена Иванова  
Ортопедия и травматология
 д-р Златанов, Златко  
няма
 д-р Радж, Роджо  
няма
 д-р Шабан, Акиф Али  
няма
 д-р Михайлович, Едвард  
няма
 д-р Йовановска, Андриана Миодраг  
няма
 д-р Алексиева, Меглена Александрова  
Детски болести
 д-р Фортунова, Аглика Цветославова  
няма
 д-р Колев, Георги Благоев  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Кименов, Георги Петров  
няма
 д-р Илиева, Златинка Тенева  
Очни болести
 д-р Талева, Димитринка Иванова  
Физикална и рехабилитационна медицина
 д-р Балев, Нягол Красенов  
няма
 д-р Карафилоски, Живко  
няма
 д-р Илиев, Иван Божков  
Акушер-гинеколог
 д-р , Мая Димитрова Илиева  
Акушер-гинеколог
 д-р Игнатов, Николай Асенов  
Анестезиология и реанимация
 д-р Пламен , Иванов Петров  
Образна диагностика
 д-р Петков, Петко Стоянов  
няма
 д-р Петрова, Миглена Бончева  
няма
 д-р Спиридонова, Мария Бойчева  
Микробиология
 д-р Ботева, Бистра Методиева  
Анестезиология и реанимация
 д-р Господинова, Ваня Андреева  
няма
 д-р Минков, Пламен Ангелов  
няма
 д-р Транова, Елмира Кателиева  
Образна диагностика
 д-р Захариева, Женя Хараланова  
няма
 доц. д-р Маринкев, Марин Димитров  
Физикална и рехабилитационна медицина
 д-р Милчев, Мариан Михайлов  
няма
 проф. д-р Владимиров, Борислав Йорданов  
Ортопедия и травматология
 д-р Младенов, Людмил Тодоров  
Анестезиология и реанимация
 д-р Йовчева, Соня Димитрова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Ангелов, Веселин Колев  
Акушер-гинеколог
 д-р Бижев, Петър Петков  
Вирусология
 д-р Стоянова, Сабина Андреева  
няма
 д-р Тодорова, Снежанка Христова  
Общопрактикуващ лекар (GP)
 д-р Тошкина, Тодорка Стойкова  
Детски болести
 д-р Димитров, Димитър Георгиев  
Анестезиология и реанимация
 д-р Николов, Виктор Владимиров  
няма
 д-р Добрев, Павел Петров  
няма
 д-р Мустафа, Емине Закир  
няма
 д-р Калоянов, Дичо Райков  
Урология
 д-р Стоянов, Стоян Филипов  
Ушно-носно-гърлени болести
 д-р Стайкова, Анна Костадинова  
няма
 д-р Баев, Евгени Антонов  
няма
 д-р Христов, Иво Михайлов  
Образна диагностика
 д-р Белоева, Станислава Иванова  
Анестезиология и реанимация
 д-р Елевтеров, Рафаил Кирилов  
няма
 д-р Гроздинска, Маргарита Жикова  
Акушер-гинеколог
 д-р Денчев, Борислав Атанасов  
Хирургия
 д-р Шишков, Радослав Стойчев  
няма
 д-р Цаков, Тошко Йотов  
Хирургия
 д-р Донев, Блаже Ристо  
няма
 д-р Серафимов, Александър Мирчев  
няма
 д-р Маринчев, Николай Аспарухов  
няма
 д-р Михайлов, Георги Михайлов  
Анестезиология и реанимация
 д-р Петрова, Петя Теодорова  
няма
 д-р Узунова, Донка Петкова  
няма
 д-р Гроздев, Божидар Пенчев  
Хирургия
 д-р Николовски, Борче  
няма
 д-р Кафалов, Августин Атанасов  
Акушер-гинеколог
 д-р Кръстевски, Ивица  
няма
 д-р Минчева, Вяра Димитрова  
Очни болести
 д-р Георгиев, Георги Димитров  
Урология
 д-р Главашки, Ангел Николаев  
няма
 д-р Замов, Александър Георгиев  
няма
 д-р Георгиев, Митко Славчев  
Ортопедия и травматология
 д-р Мехмедов, Исмед Исмедов  
няма
 д-р Донева-Башева, Кръстинка Иванова  
няма
 д-р Рязков, Розен Дечев  
Неврохирургия
 д-р Христов, Емануил Вичев  
Пневмология
 д-р Тодоров, Тодор Димитров  
Неврология
 д-р Богданов, Богдан Кънчев  
Анестезиология и реанимация
 д-р Стоянов, Станислав Василев  
Клинична патология
 д-р Дойнов, Стоян Русев  
няма
 д-р Димова, Маринела Петрова  
Микробиология
 д-р Димов, Димитър Радиев  
Неврология
 д-р Язанджиева-Иванова, Катя Георгиева  
няма
 д-р Малинов, Перун Митков  
няма
 д-р Гърненкова, Станимира Станкова  
няма
 д-р Браяновска, Златина Михайлова  
няма
 д-р Паскова, Костантина Георгиева  
Анестезиология и реанимация
 д-р Иванов, Христо Андреев  
Урология

Търси лекар по

РЛК Бургас в социалните мрежи: fb tw gp pin

гр. Бургас 8010,
к-с"Славейков" бл. 126, партер
/срещу входа на паркинга на магазин "Технополис"/

Работно време:
Всеки делничен ден от 08.00 - 16.00

Тел./ факс: 056/ 81-05-48, 0888 910 035
email: rlk_burgas@yahoo.com rlk_burgas@gbg.bg

Банкова сметка на РК - Бургас
IBAN: BG 34 UNCR 96601018599105, BIC UNCRBGSF, банка "УниКредит Булбанк" - Бургас

Design & Development by KAKDEVELOPMENT